Programma's

Programma 4. Dynamisch stadscentrum

1. Inleiding

Een gemeente als Oss heeft een bruisend centrum nodig. Een centrum voor inwoners uit de eigen gemeente en bezoekers uit de regio. Dit aantrekkelijke centrum bestaat uit een mix van winkels, horeca, wonen, dienstverlening, cultuur, werken en andere functies die publiek aantrekken. Door deze mix versterken we de ontmoetingsfunctie van het centrum voor onze inwoners. Dat willen we bereiken door in te zetten op een ruimtelijk compact(er) centrum, met een meer gevarieerd aanbod, naast winkels en horeca ook cultuur en wonen, in een eigen authentieke sfeer. We zetten ons in voor de nieuwe ontwikkeling van het Walkwartier.
Daarnaast hebben we oog voor vergroening om het hart als verblijfsgebied aantrekkelijker te maken. Een levendig en verrassend centrum vraagt blijvende aandacht en inspanningen van alle partijen; vastgoedeigenaren, ondernemers, bezoekers, bewoners en de gemeente. We hebben grote waardering voor bewoners, ondernemers en pandeigenaren die hieraan een belangrijke bijdrage leveren. De visie op het centrum van Oss staat in de Koers Stadshart Oss.
Het dynamische stadscentrum is veel groter dan het ‘stadshart’ zoals in de Koers Stadshart beschreven. In de ring rond het stadshart vindt in de komende jaren een transformatie plaats; aan de Raadhuislaan, rondom het station, het golfbad en op het bedrijventerrein Euterpelaan. We stimuleren private partijen om deze gebieden te ontwikkelen tot een aantrekkelijk, duurzaam en groen stedelijk woon- en werkmilieu.

Lasten & baten

Lasten

3.295.389

1,0 %

Baten

1.532.570

0,5 %

Deze pagina is gebouwd op 04/06/2023 16:43:56 met de export van 11/01/2021 16:52:02