Programma's

Programma 9. Veilige omgeving

1. Inleiding

Vanuit dit programma werken we aan zo veilig mogelijke wijken en kernen in Oss en zetten we in op een veilig buitengebied. Veiligheid is ván iedereen en vóór iedereen. Het op peil houden van de veiligheid en veiligheidsbeleving moeten we samen met de Osse inwoners doen. Iedereen heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid. We richten onze inzet op de zaken die we als gemeente kunnen beïnvloeden en hebben daarbij vaak een proces of beleidsmatige rol. Daarnaast kennen we een zelfstandige rol, daar waar het gaat om het inzetten van bestuursmaatregelen om de openbare orde te handhaven en ondermijning tegen te gaan. Het doel is samen integraal werken vanuit verschillende rollen maar wel als één overheid door alle domeinen heen.  
Binnen veiligheid hanteren we vijf veiligheidsvelden: veilige leef- en woonomgeving, bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid, fysieke veiligheid en integriteit en veiligheid (ondermijning). Binnen de velden stellen we prioriteiten. Alle velden pakken we integraal met onze partners aan. De verbinding tussen zorg en veiligheid loopt als een rode draad door de onderdelen heen waarbij het belang van de koppeling tussen zorg en veiligheid niet meer weg te denken is.
Ook als er openbare orde of veiligheidsincidenten zijn dan lossen we deze zo goed als mogelijk op. Zo zetten we o.a. in op toezicht en handhaving op straat, zijn we zeer betrokken bij de veiligheidsregio, pakken we onze rol met betrekking tot veilige evenementen, gaan we inzetten op het terugdringen van ondermijning in het buitengebied en adviseren we bestuur over juridische handhaving of openbare ordeverstoringen.

Lasten & baten

Lasten

7.985.312

2,4 %

Baten

91.812

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 04/06/2023 16:43:56 met de export van 11/01/2021 16:52:02