Programma's

Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur

1. Inleiding

We willen goede en goed toegankelijke voorzieningen voor iedereen op het gebied van sport, cultuur en ontmoeten. Voorzieningen die goed aansluiten op wat inwoners kunnen en willen. En die gedragen worden door inwoners en de vele gemeenschappen in Oss.
De komende jaren staan we voor forse inspanningen om onze maatschappelijke voorzieningen goed aan te laten sluiten op de veranderende behoeften en inzichten. Hoe borgen we een breed aanbod van ontmoeten, sport en cultuur voor de toekomst zonder de vorm/structuur in beton te gieten? Voor een deel voorzien we hierin met de vastgestelde Cultuurnota; Cultuur Verbindt OnSS en met het Osse Sportakkoord. Daarbij willen we zorgen voor een aanbod- en een voorzieningenniveau dat past bij een gemeente met onze ambities. Ontwikkelingen die daarin passen zijn de ontwikkeling van een nieuw Golfbad, de realisatie van Het Warenhuis en de plannen voor het gebouw van theater De Lievekamp.  Voor een ander deel voorzien we hierin met het beleidskader Thuis in de Buurt. We zetten de komende jaren –samen met het programma Zorg & Welzijn- versterkt in op een gebiedsgerichte benadering, waarbij we inwoners meer regie willen geven op wat er in hun leefomgeving wordt aangepakt.
De ambities en eisen op het gebied van duurzaamheid vragen om investeringen en aanpassingen in de bestaande voorraad. Verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed doen we volgens de door de raad vastgestelde uitgangspunten, benoemd in de opinienota Verduurzamen van het Maatschappelijk Vastgoed.

Lasten & baten

Lasten

19.616.130

5,8 %

Baten

4.032.490

1,2 %

Deze pagina is gebouwd op 04/06/2023 16:43:56 met de export van 11/01/2021 16:52:02