Programma's

Programma 10. Besturen in verandering van tijden

1. Inleiding

In de programma's tot zo ver hebben wij een aantal ontwikkelingen beschreven waar wij de komende jaren mee te maken krijgen. Van kleine aanpassingen tot grote ingrijpende maatschappelijke veranderingen.
Dit vraagt een professionele organisatie die de basis op orde heeft, strategisch schakelt op de grote opgaven, gesprekspartner is voor organisaties in de keten en collega overheden. We noemen dat de 100.000 organisatie: daarbij gaat het niet om het exacte aantal inwoners, maar om een organisatie die kwalitatief en kwantitatief op de juiste manier bemenst is en de schouders onder de opgaven van nu en morgen zet. Met volop aandacht voor robuuste en toekomstgericht IT, die de digitale transitie faciliteert,  zorgt voor informatieveiligheid en standaardisatie om onze dienstverlening en bedrijfsvoering te optimaliseren. Passend digitaal en aandacht voor vakmanschap. Dit groeiperspectief hebben we beschreven in de Organisatievisie, die tijdens de behandeling van de Kadernota 2022 in juli 2021 in de gemeenteraad is besproken. De komende jaren werken we de onderdelen ervan jaarlijks uit en de hoofdpunten nemen we  telkens op in de begrotingen.

COVID-19 heeft ook bij ons geleid tot een herbezinning op ons kantoor concept. Wij hebben gekozen voor het hybride werkconcept, waarbij thuis en kantoor, digitaal en fysiek elkaar afwisselen, passend bij het werk dat gedaan wordt. Het vraagt een aanpassing van ons kantoor, de ICT faciliteiten en aanvullende vaardigheden van onze medewerkers om daadwerkelijk hybride te werken. In 2021 hebben we dit opgepakt met name op het digitale vlak en in 2022 ronden we het af voor wat betreft de huisvesting component.

Lasten & baten

Lasten

40.417.816

11,9 %

Baten

5.247.205

1,5 %

Deze pagina is gebouwd op 04/06/2023 16:43:56 met de export van 11/01/2021 16:52:02